”Det finns många skäl till varför man väljer att gå i terapi, men i grunden handlar det alltid om en önskan om förändring.”


Till mig kommer du/ni för att:
  • det finns en vilja att förändra en livssituation eller ett beteendemönster
  • förstå dig själv eller viktiga människor i din närhet bättre
  • få hjälp av en professionell utomstående för att prata om svåra saker, antingen med varandra eller utifrån ditt eget behov
  • läka gamla trauman och på så sätt stärka dig själv
  • få verktyg att hantera problem och relationer med på mer konstruktiva sätt

I våra första samtal kartlägger vi dina behov och önskemål om förändring. Du kan både välja bland, och få förslag på de olika samtals- och terapiformer som erbjuds. Fokus är att du ska få hjälp med det du vill och behöver!

”Det finns många skäl till varför man väljer att gå i terapi, men i grunden handlar det alltid om en önskan om förändring.”

FAMILJETERAPI

När flera är berörda av problemet
FAMILJETERAPI

läs mer →

PARTERAPI

När ni fastnat i negativa mönster
PARTERAPI

läs mer →

SAMTALSTERAPI

Individuella möten
SAMTALSTERAPI

läs mer →

SPECIALKOMPETENS

Lifespan integration, NVR, kroppsterapi
SPECIALKOMPETENS

läs mer →